• INDIVIDUALUS SUAUGUSIŲJŲ KONSULTAVIMAS
  • VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KONSULTAVIMAS
  • Å EIMOS/POROS KONSULTAVIMAS
  •  GRUPINÄ– PSICHOTERAPIJA
  • PSICHOLOGINÄ– DIAGNOSTIKA
  • Ä®MONÄ–S PERSONALO/KANDIDATŲ PSICHOLOGINIS Ä®VERTINIMAS
  • Ä®MONÄ–S DIAGNOSTIKA
 

    
   Individualioje suaugusiojo konsultacijoje
asmuo, per pokalbį su konsultantu, skatinamas atrasti esamų problemų priežastis, jas suvokti, analizuoti bei ieškoti sprendimų.

    Vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas, skirtas padÄ—ti vaikams ir paaugliams įvaldyti daugiau problemų įveikimo strategijų, didinti jų savÄ™s vertinimÄ…, mokyti naujų, sveikesnių mÄ…stymo bÅ«dų.

     Å eimos/poros konsultavime, konsultantas, susitikimo metu, padeda pamatyti ir suvokti esamas bendravimo kliÅ«tis bei atrasti galimus pakeitimus tame, iÅ¡bandant naujus elgesio bÅ«dus.

      GrupinÄ—je psichoterapijoje dalyvauja 5-10 žmonių grupÄ—, kurie, padedant psichologui, turi galimybÄ™ sprÄ™sti sau asmeniÅ¡kai ir kitiems grupÄ—s nariams aktualias problemas, dalintis savo patirtimi, iÅ¡bandyti naujus elgesio bÅ«dus ir, per sÄ…veikÄ… su kitais grupÄ—s nariais, aiÅ¡kiau pamatyti save ir suprasti savo elgesio bÅ«dus bei kitų žmonių pažiÅ«rį į save, suvokti ir keisti savo bendravimÄ… su aplinkiniais, ugdyti pasitikÄ—jimÄ… savimi

Psichologinė diagnostika: pasitelkiant įvairius metodus, tiriama dėmesys, mąstymas, asmenybė

Ä®monÄ—s personalo/kandidatų psichologinis vertinimas: tai naudinga tiek siekiant iÅ¡sirinkti tinkamiausiÄ… kandidatÄ… naujoms pareigoms, tiek peržiÅ«rint esamų darbuotojų tinkamumÄ… užimamoms pareigoms taip pat siekiant sužinoti kuris darbuotojas gali bÅ«ti efektyviausias atskiro pobÅ«džio užduoties atlikime ir kt. 

Įmonės diagnostika:

Ä®vertiname organizacijas bei jų posistemes, naudodami įvairius diagnostinius modelius.             Savo kompetencijos ribose, teikiame pasiÅ«lymus diagnostikos metu nustatytoms problemoms sprÄ™sti.

Diagnostiniam įmonÄ—s vertinimui naudojame struktÅ«ruotus ir nestruktÅ«ruotus interviu, anketas, tiesioginį sistemos organizacinių sistemų stebÄ—jimÄ….   

Apžvelgiame santykius tarp darbuotojų ir/ar padalinių/skyrių, darbų pasidalinimą, atlyginimo-motyvacinę sistemą, vadovavimą, struktūrą, įmonės kongruentiškumą – atitikimą tarp atskirų organizacijos komponentų ir aplinkos.